Toán lớp 4 phân tách mang lại số gồm 2 chữ số học viên thường xuyên được thiết kế quen thuộc với phnghiền tính phân chia cùng những bài tập vận dụng của phxay chia.Bài học tập này cuukiemhd.vn liên tục cung ứng những kỹ năng trọng tâm, bài tập vận dụng của tân oán lớp 4 chia đến số gồm 2 chữ số. Prúc huynh vàhọc viên thuộc tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Chia cho số có hai chữ số

1. Ôn tập cách phân chia mang lại số có 1 chữ số

*

Thực hiện phnghiền phân tách theo sản phẩm công nghệ từ bỏ trường đoản cú trái qua yêu cầu.

Áp dụng 3 bước: phxay chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số bao gồm 2 chữ số

2.1. lấy ví dụ 1. Phnghiền phân tách bao gồm số dư

*

Thực hiện tại phnghiền phân chia theo đồ vật trường đoản cú tự trái qua yêu cầu.

Áp dụng 3 bước: phxay phân chia - nhân - trừ.

trăng tròn phân chia 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phnghiền phân tách này là phxay phân tách hết.

2.2. lấy một ví dụ 2. Phxay phân tách gồm số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo sản phẩm từ bỏ tự trái qua đề nghị.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phnghiền chia mang lại số gồm 2 chữ số

Những xem xét Lúc thực hiện phép chia số gồm nhị chữ số

Phnghiền phân chia không còn là phnghiền chia bao gồm số dư bởi 0

Phxay phân chia có dư là phép chia gồm số dư không giống 0

Phép phân tách có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập hàng với lớp trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng solo trăm, hàng chục, sản phẩm đơn vị chức năng hòa hợp thành lớp đối kháng vịHàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng tân oán lớp 4 chia mang lại số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205đôi mươi : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại con gà mỗi ngày con gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phnghiền chia hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 203đôi mươi : 72 = 285 là phnghiền phân chia hết

*

168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phnghiền phân chia không còn.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phnghiền phân tách có số dư

*

205 phân chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép phân tách gồm số dư

*

228 phân chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phnghiền chia bao gồm số dư

*

459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân chia được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không chia không còn viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép phân chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phxay nhân phân tách trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ tất cả phnghiền nhân, phân chia thì thực hiện vật dụng từ bỏ tự trái qua bắt buộc.

Xem thêm: Cài Tiếng Việt Cho Foxit Reader, Tải Foxit Reader 9

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. những bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn uống trái bên Bác Tư bao gồm 800 cây ăn uống quả những một số loại được tLong vào 16 sản phẩm. Hỏi mỗi sản phẩm bao gồm từng nào cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc tân oán lớp 4 phân chia mang lại số bao gồm 2 chữ số, học viên cần được cần cù làm bài xích tập để thuần thục công việc tính phnghiền phân chia. Tiếp tục theo dõi cuukiemhd.vn và để được cung ứng thêm những kỹ năng có lợi nhé.