Khi bạn tạo mới một văn bản vào Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter tất cả kích thước 21.59 cm x 27.94 cm, để định nghĩa khổ giấy A4 và canh lề theo ý muốn, bạn tất cả thể sử dụng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều phương pháp không giống nhau để ở Page Setup, biện pháp đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

*
*
*
*
*
*

Sau Khi thực hiện hoàn thành, bạn chọn OK để lưu lại cầm cố đổi về khổ giấy và lề giấy vào Word. Chúc bạn thực hiện thành công!