Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm học tập 20đôi mươi - 2021 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 gồm câu trả lời chuẩn chỉnh theo những mức độ Thông tư 22 chi tiết hẳn nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng vắt kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng đến bài thi cuối học kì 1 đạt hiệu quả cao, mặt khác đó cũng là tư liệu bổ ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học viên. Sau trên đây mời các thầy cô cùng những em tham khảo.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi Toán thù học tập kì 1 đang được cài nhiều: Sở 100 đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán Miễn chi phí

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm và 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo lần lượt khối lượng là 37 kg, 41 kilogam, 45kg, và 49 kilogam. Trung bình từng bao cân nặng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc cùng với BC

C. AD song song cùng với BC

D. AB tuy vậy song cùng với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách hết đến 2; 3 với 9 là:


A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật gồm diện tích S bằng 4080 cm², chiều rộng lớn bởi 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phxay trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi lời giải đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56


X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ từng nào đơn vị thì đó đó là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phxay trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn nhất trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm bốn mươi cha triệu không nghìn năm trăm ba mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3đôi mươi 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào nơi chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......mét vuông.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu như thế nào không nên ghi S vào ô trống sau: (1đ)


A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB song tuy vậy với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn có 192 học viên chia thành các nhóm, từng team có 8 học sinh. Khối hận lớp Năm có 207 học sinh chia thành các team, từng nhóm tất cả 9 học sinh. Hỏi cả nhị khối gồm tất cả từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minh gồm tổng cộng 64 viên bi, biết rằng ví như Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn tất cả bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 3đôi mươi 675 401: cha trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn bốn trăm linch một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD: S

D. Cạnh AB tuy vậy tuy vậy với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên từ bỏ đặt tính. Kết quả như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng quá trình cùng sạch sẽ (2đ)

Giải

Số nhóm của học viên khối hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số đội của tất cả nhì kăn năn lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minch 8 viên bi thì số bi của cặp đôi đều nhau buộc phải số bi của Dũng nhiều hơn thế nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)


Số bi của Minch bao gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn và lưu lại tác dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số như thế nào trong các số tiếp sau đây có chữ số 8 bộc lộ cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số làm sao phân tách hết đến 2 tuy nhiên không chia hết mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào chỗ chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tội nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tội nhân, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù hãm, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 thế kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 48 centimet, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 12 cm.

Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một team xe pháo có 5 xe pháo lớn, từng xe cộ chsinh sống 27 tạ gạo và gồm 4 xe nhỏ tuổi, mỗi xe pháo chnghỉ ngơi 18 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe cộ chlàm việc bao nhiêu tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà cháu cách đó 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi cá nhân hiện nay nay?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài xích 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: một điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài Hcông nhân là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích Hcông nhân là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)


- Lưu ý: HS có thể giải phương pháp khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe pháo xe hơi chngơi nghỉ được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe pháo bé dại chlàm việc được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình mỗi xe cộ chsinh sống được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của hai bà cháu hiện thời là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện thời là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 Số 2

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong mỗi câu sau: (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết quả của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư vào phnghiền chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp nhằm viết vào khu vực chnóng 9m2 5dmét vuông =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một siêu thị cung cấp vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải vóc, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải vóc. Hỏi vừa phải hằng ngày cửa hàng bán tốt từng nào mét vải? (Biết hàng tuần bao gồm 7 ngày cùng shop phân phối vải vóc suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782mét vuông. Nếu vội vàng chiều rộng lên 2 lần cùng chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích mảnh đất nền new là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kg = 4075kg

19dmét vuông 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc bán vào 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày cung cấp trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán được số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành cho HS hơi, giỏi; chnóng linh động theo cách thực hiện có tác dụng bài xích của HS. Khuyến khích sự sáng tạo Lúc làm bài xích.

Xem thêm: 900+ Hình Nền Điện Thoại Ideas, 5 Điện Thoại Di Động Tốt Nhất 2011

Nếu vội vàng chiều rộng lớn lên gấp đôi cùng chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích vội vàng lên mốc giới hạn là:


2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 new nhất

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập môn Toán lớp 4 học kì 1

Dường như các chúng ta cũng có thể theo dõi chi tiết đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài xích tập SGK Tân oán 4 và SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị mang lại bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng những thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài xích tập mới nhất bên trên cuukiemhd.vn.