Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm TPHCM 2020


*

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPSài Gòn 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ phù hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp & trồng trọt 7140215Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, SinhTổ vừa lòng 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh 18.00

Quản trị kinh doanh

7340101

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

đôi mươi.50

Kế toán

7340301

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Tân oán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

đôi mươi.25

Công nghệ sinch học

7420201

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, SinhTổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh đôi mươi.25

Bản đồ vật học

7440212

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Khoa học tập môi trường

7440301

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh 19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

20.50

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

7510206

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật điều khiển với auto hóa

7520216

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

đôi mươi.00

Công nghệ chế biến

thủy sản

7540105

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Tân oán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15.00

Chăn uống nuôi

7620105

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Sinc, Tiếng Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Sinc, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ rau trái cây và chình họa quan

7620113

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán thù, Sinh, Tiếng Anh

16.00

Kinc doanh nông nghiệp

7620114

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán thù, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

15.00

Quản lý tài ngulặng rừng

7620211

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2:Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3:Toán thù, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 4: Toán thù, Sinc, Tiếng Anh

15.00

Nuôi tdragon tdiệt sản

7620301

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

16.00

Thụ y

7640101

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 2: Tân oán, Ngữ Văn uống, Tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng AnhTổ hợp 4: Ngữ Vnạp năng lượng, Địa lý, Tiếng Anh21.25

Kinh tế

7310101

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

19.00

Quản lý tài nguim và

môi trường

7850101

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Sinch Tổ vừa lòng 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Quản lý đất đai

7850103

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh Tổ thích hợp 3: Toán thù, Vật lý, Địa Lý Tổ vừa lòng 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm Cmùi hương trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, SinhTổ đúng theo 4: Toán thù, Sinc, Tiếng Anh18.00

Thụ y

Chương trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

21.25

Quản trị ghê doanh

Chương thơm trình huấn luyện và đào tạo chất lượng cao
7340101C(CLC) Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh 19.00

Công nghệ sinh học

Chương thơm trình đào tạo và huấn luyện chất lượng cao
7420201C(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 2: Toán thù, Hóa, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC) Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh16.00

Kỹ thuật môi trường