§8. DIỆN TÍCH XUNG QUANHCỦA HÌNH CHÓP ĐỂUA. Tóm giỏi loài kiến thức- Diện tích bao phủ của hình chóp hầu như bằng tích cứa nửa chu vi đáy với trung đoạn :(p là nửa chu vi lòng ; d là trung đoạn)- Diện tích toàn phần của hình chóp bởi tống của diện tích S bao quanh với diện tích đáy.B. ví dụ như giải toánlấy một ví dụ Cho hình chóp tam giác phần lớn S.ABC, BC = 6cm, đường cao so gồm độnhiều năm Vó cm. Tính diện tích bao quanh và diện tích toàn phần cúa hình chóp đó.Giúi:Vì \BC là lam giác phần lớn buộc phải diem o là giao diêm cua bố nhường nhịn trung luyến.Ta gồm OM = ị ÁM = ~~77Coi 1 là trung diem cua BC thì SM BC. S.M là trung góc cần cua hình chóp dêu.Xét sol vuòng tại o. gồm SM = ựso" + OM" = /9 = 3 (em).Vá chứa tích bao bọc cua hình chóp dó là :s, : p.d = ị:6.3.3 = 27 (em2).Diện tích toàn phan cua hình chóp là :62r- •s„, = 27 +" = 27+ 9/? (cm2).4Nhặn xét : Diện tích xung quanh của hình chóp gần như bằng nưa chu VI dày thư thả vói trung đoạn chứ không pnhị băng chu vi lòng nhan vói chiếu cao cua hình chóp. Bạn pnhị can than keo dán giấy lầm 1c. Hướng dân giải các bài xích tạp trong sách giáo khoaBài 40. GiuiSM = v252 -152 = trăng tròn (em).Diện tích bao quanh cua hình chóp là :Sv„ = ị .30.4.trăng tròn = 1200 tem2).q ọDiên tích toàn phần là :s„, = 1200 + 30.30 = 2100 (em2).Bài 41.G7(Z/. a) Trong hình bao gồm tư tam giác cân bàng nhau (c.c.c).b) Chiêu cao ứng vói lòng cùa mỗi tam giác là :ỢlO2-2,52 = ^93,75 =9,68 (cm) .C) Diện tích bao phủ của hình chóp là :S ,, = 4 .5.4.9,68 = 96,8 (cm2)Diện tích toàn phan là :SIp = 96,8 + 25 = 121,8 (cm2).Bài 42. Hiáínĩ’ ihỉn Tính dường chéo cua lỉmh,vuông lòng rồi tính nửa con đường 5y/ĩ.chéo được ——centimet. Dùng dinc lí Pv-ta-go tính dường cao được 9,35cm.2.c-Bài 43. Giíii: Hình a) :sx„ = 1.đôi mươi.4.20 = 800 (cm2).s,p = 800 + đôi mươi.20 = 1200 (cm2).Hình b) :Sxq = 1.7.4.12 = 168 (cm2).s,p = 168+ 7.7 = 217 (cm2).Hình c) :Trung đoạn SI = x/l 72 -82 = 15 (cm).Sx = — . 16.4.15 = 480 (cm2).1ọs,n =480 + 16.16 = 736 (cm2).D. Bài tạp luyện thêmCho hình chóp tam giác phần lớn, cạnh hên sc = 17cm, trung đoạn SM = 15centimet. Tính diện tích S bao phủ cua hình chóp đó.Một hình chóp tam giác hầu như, cạnh lòng bằng 8cm, các mặt mặt là hồ hết tam giác vuông cân. Tính diện tích toàn phần của hình chóp dó.Một hình chóp tđọng giác hồ hết, những mật bôn là hồ hết lam giác số đông. Biết diện tích S bao bọc là 9/3cm2, tính diện tích toàn phần.Ị Ị ưứnỊỊ (làn - t)áp sáTính MC dược 8cm. BC = 1.6cm.i)("íỊ> .Sơ . 480cin .Xét ASBC vuông cán lụi s.Vì BC = Sem đề nghị sĩ - 4centimet.s .8.3.4. = 48 (cm2).st| "ỊS„.=4S+4Diên tích lòng là 9cmét vuông.Slp = 993 + 9 = 9(V? + 1) (cm2).


Bạn đang xem: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Các bài học tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tđắm say Khảo Thêm
Xem thêm: 9 Bài Cảm Nhận Về Nhân Vật Phương Định Hay Chọn Lọc, Cảm Nhận Về Nhân Vật Phương Định

Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2

Phần Đại SốChương thơm III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNCmùi hương IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNPhần Hình HọcCmùi hương III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNGChương thơm IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓPhường ĐỀUA- Hình lăng trụ đứngB- Hình chóp mọi

cuukiemhd.vn

Tài liệu dạy dỗ cho học sinh cùng gia sư tham khảo, giúp những em học tập tốt, cung cấp giải bài bác tập toán thù học, thiết bị lý, chất hóa học, sinch học, giờ đồng hồ anh, lịch sử dân tộc, địa lý, biên soạn bài xích ngữ văn.