Gia công là gì?

Gia công là chuyển động nhưng mà theo đó bên đặt gia công vẫn hỗ trợ một trong những phần hoặc cục bộ nguyên liệu nhằm mặt thừa nhận gia công tiến hành một hoặc những các bước theo hưởng thụ cùng dấn thù lao.

Bạn đang xem: Gia công trong tiếng anh là gì

Hợp đồng gia công là sự việc văn bản theo ý chí của cả phía 2 bên, bên dấn gia công triển khai quá trình theo hưởng thụ để tạo thành thành phầm của bên đặt gia công, mặt đặt gia công trả chi phí cùng dấn thành phầm.

Hợp đồng gia công gồm có yếu tố như sau: Thoả thuận, có tính đền bù với theo ý chí của từng mặt.

Trong quy trình gia công thì bên dấn gia công sẽ từ bỏ tiến hành quá trình cơ mà theo đó bên đặt gia công sẽ không kiểm soát điều hành quá tình. Bên đặt gia công đang chỉ khám nghiệm kết quả, thành phầm có đúng thời gian, số lượng, unique nhỏng đã văn bản trong thích hợp đồng.

*

Gia công giờ Anh là gì?

Gia công giờ Anh là Manufacture/process

Gia công tiếng Anh có thể định nghĩa là:

Proessing is an activity whereby the processor provides a part or the wholr of materials for the processor lớn perkhung one or more jobs at the request và remuneration

Processing contract is an agreement on the wil of both parties, the processor undertakes the job as required to create the products of the processor and the processor who pays & receives the products

The processing contract has the following elements: Agreement, compensation và the will of each các buổi party.

During processing, the processor will perform the work by which the supplier does not control the process. The supplier will only check the result, the sản phẩm has the right time, quantity & quantity as agreed in the contract.

Xem thêm: 1 Lít Bằng Bao Nhiêu Cm3, M3, Dm3, Oz? Đổi 1 Lít Sang Ml Cách Quy Đổi 1 Lít Nước Sang Ml, Kg, M3

Danh mục từ bỏ tương xứng, đồng nghĩa tương quan gia công giờ đồng hồ Anh là gì?

– Loại tự của Process:

Loại từTiếng Anh
Danh từProcessding
Danh từProcessds
Danh từProcess
Động từprocess
Động từprocess

– Loại tự của Manufacture:

Loại từTiếng Anh
Danh từManual
Trạng từManully
Động từManufacture
Danh từManufacture
Danh từManufacturer

*

– Từ đồng nghĩa của gia công tiếng anh là: procedure, operation, action, activity, exercise, affair, job, task, undertaking, production, making, manufacturing, mass – production, construction, assembly, creation, fabrication, prefabrication

– Cụm tự tương quan cho gia công thường xuyên được nhắc đến

Tiếng ViệtTiếng Anh
Gia công vật dụng liệuMaterial processing
Phương pháp gia côngProcessing method
Quy trình gia côngProcessing procedure
Giai đoạn gia côngProcessing stage
Gia công lạnhRefrigerated Processing
Sự gia công cắtS& Processing
Kính gia công ( theo quy trình) rút ít ngắn Short – term Processing glass
Sự gia công trang bị liệuMaterial Processing

*

lấy ví dụ như các từ bỏ thường xuyên thực hiện gia công tiếng Anh viết như vậy nào?

+ The processor has the right khổng lồ require the processor lớn h& over materials of quality, type, uniformity và quantity, together with samples & drawings for manufacturing. The processor requires the supplier lớn recongnize new property created by him và pay the wages as agreed

+ Every time they have to go through the whole decision – making process again

+ Repeat this process until entire area is tiled

+ The amount which the processor must pay khổng lồ the processor is compensation. This compensation is the wages agreed by the parties

+ The processing contract also has the characteristics of the property sale & purchase contract. If the processing party’s raw materials & raw materials are purchase of materials and processing goods from the quantity & quantity of the raw matetial. Whether the resulting hàng hóa is the result of processing behavior

+ Object means a type of sản phẩm or goods ordered bt a lessee under a contract, The same of this object may be designted by the processor the supplier & accepted by the processor. The size used by the parties must not be contrary lớn law và social athics.