Học giá tiền Trường cao đẳng công thương 202một là bao nhiêu? Học giá thành tăng rộng các năm kia như thế nào? Xem chi tiết ...

*

Edu2Đánh Giá xin phép được gửi đến độc giả đọc tin cụ thể về nút chi phí khóa học Cao đẳng Công thương thơm 2021 - 2022.

Bảng xếp hạngtrường Đại học tập trên Việt Nam

Học tổn phí Cao đẳng Công thương thơm 2021 - 2022

Mức ngân sách học phí rõ ràng mang lại từng ngành học tập của Trường CĐ Công Tmùi hương năm học 2021 - 2022 nhỏng sau:

A

Hệ Cao đẳng

Chính quy

1

Dược

345.000 VNĐ/tín chỉ

2

Điều dưỡng

3

Công nghệ chuyên môn ô tô

365.000 VNĐ/tín chỉ

4

Điện tử công nghiệp

345.000 VNĐ/tín chỉ

5

Điện công nghiệp

6

Công nghệ thông báo

7

Công nghệ đọc tin (ƯDPM)

8

Kỹ thuật chế tao món ăn uống

9

Tmùi hương mại điện tử

10

Kế tân oán công ty

325.000 VNĐ/tín chỉ

11

Quản trị doanh nghiệp lớn vừa và nhỏ

12

Quản trị ghê doanh

13

Quản trị khách sạn

14

Quản trị bên hàng

15

Hướng dẫn phượt

16

Văn uống thỏng hành chủ yếu

17

Dịch vụ pháp luật doanh nghiệp

18

Dịch vụ pháp lý về khu đất đai

19

Thương Mại & Dịch Vụ pháp lý về tố tụng

20

Báo chí

345.000 VNĐ/tín chỉ

21

Phiên dịch giờ Anh du lịch

22

Tiếng Anh thương mại

23

Phiên dịch giờ Anh tmùi hương mại

24

Tiếng Nhật Bản

25

Tiếng Trung Quốc

26

Tiếng Hàn Quốc

27

Tiếng Việt cùng văn hóa Việt Nam

B

Hệ Trung cấp

255.000 VNĐ/tín chỉ

1

Công nghệ thông tin

2

Kỹ thuật bào chế món ăn

3

Điện tử công nghiệp

4

Điện công nghiệp

5

Kế toán doanh nghiệp

6

Tiếng Trung Quốc

7

Tiếng Đức

C

Hệ Sơ cấp, ngắn hạn và Đào tạo ra liên tục

3 – 6.000.000 VNĐ/năm học tập tùy theo ngành học

1

Quản trị mạng đồ vật tính

2

Thiết kế sinh sản mẫu mã tóc

3

Kỹ thuật viên chăm lo móng

4

Nghiệp vụ văn thư - lưu giữ trữ

5

Thương Mại Dịch Vụ công ty hàng

6

Kế toán doanh nghiệp

7

Công nghệ thông tin

8

Nghiệp vụ bar

9

Nghiệp vụ lễ tân

10

Quản trị khách hàng sạn

11

Nghiệp vụ phòng phòng

Học tầm giá năm 2016

+ Kân hận ngành Kinch tế: 540 đồng/tháng+ Kân hận ngành Kỹ thuật và Công nghệ: 630 đồng/ tháng(theo luật pháp ở trong phòng nước)

Phương thơm thức tuyển sinh:

Phương thức 1 : Theo hiệu quả kỳ thi trung học đa dạng giang sơn (75% tiêu chuẩn của từng ngành) cùng với tổng điểm của tổng hợp 3 môn xét tuyển chọn theo kăn năn thi.Phương thơm thức 2 : Xét tuyển theo hiệu quả học tập bạ (25% tiêu chí của mỗi ngành)- Tốt nghiệp trung học phổ thông.- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổng hợp 3 môn theo kân hận xét tuyển. - Kết trái xếp các loại hạnh kiểm của lớp 12 đạt các loại hơi trở lên.