Sống bên trên đời này người giàu sang tương tự như người nghèo đói. Ttránh đã ban mang lại ta cám ơn Trời cho dù sinh sống thương thơm nhức. Mai cơ chết rồi trsinh sống về cát vết mờ do bụi nhiều cực nhọc giống hệt. Nào ai biết trước số phận hôm sau ông Ttránh vẫn trao. Này nhà lớn lầu tiến thưởng son Này lợi danh chức quyền phụ trách. Có nghĩa gì đâu sao chắc chắn bền vững lâu dài hoặc như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy bình thường,Này tình thân chót lưỡi đầu môi cũng như vậy mà lại thôi Sẽ mất mai sau như áng mây cuối trời. Sống bên trên đời này tựa phù du tất cả đây rồi lại mất. Cuộc sống mong muốn manh xin nhắc ai đừng thay đổi white gắng đen. Nào người giàu sang đừng vì tham chi phí quăng quật nghĩa bằng hữu. Người ơi! Nên nhớ cat vết mờ do bụi là ta mai này cchờ qua.Người nhớ cho ta là cat những vết bụi trsống về cat lớp bụi Xin người lưu giữ mang lại.


Bạn đang xem: Trở về cát bụi lời bài hát


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Bài Văn Tả Món Quà Sinh Nhật Em Thích, Tả Về Món Quà Sinh Nhật Em Thích

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.